Co to jest tarcica? To nic innego, jak asortyment drzewny (czyli drewno), który powstaje w wyniku tzw. przetarcia drewna okrągłego (można powiedzieć, że “całego”, z korą, po obcięciu gałęzi). Przetarcie wykonuje się na pilarkach (różnych typów).

Tarcicę dzielimy ze względu na stopień obróbki na:

  • tarcicę nieobrzynaną – czyli taką, która ma dwie powierzchnie (płaszczyzny) gładkie, a dwie z korą. Jeśli zatem przetrzemy (przetniemy) okrągłe drewno (z korą) wzdłuż, to otrzymamy właśnie tarcicę nieobrzynaną.
  • tarcicę obrzynaną – ma ona obrobione wszystkie cztery powierzchnie (płaszczyzny), a także krawędzie czoła. Ma zatem zwykle kształt prostopadłościanu.

Tarcicę dzielimy na tzw. sortymenty, który to podział regulują polskie normy:

  • deski
  • bale
  • listwy
  • łaty
  • krawędziaki
  • belki

Różnią się one wymiarami przekroju poprzecznego (grubością i szerokością).

Tarcica iglasta - belki

Oczywiście innym podziałem jest ten ze względu na gatunek drewna (tarcica dębowa, sosnowa, bukowa, olchowa i inne rodzaje)

Cena tarcicy zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju drewna, wilgotności drewna, ewentualnej impregnacji, czy oczywiście sortymentu. Można ją nabyć bezpośrednio w tartakach, w składach drewna, w składach budowlanych, także w marketach budowlanych.